pob Categori
EN

Blog

Hafan>Blog

Sut i addurno canolfan chwarae dan do Plant?

Time :2021-10-16 16:21:17 Trawiadau: 4

Nawr mae maes chwarae dan do'r plant wedi dod yn boblogaidd yn y farchnad fuddsoddi. Nid oes unrhyw brosiect buddsoddi yn fwy deniadol na buddsoddi mewn canolfan chwarae dan do i blant! Wel, os ydych chi'n mynd i wneud sioe fawr ym marchnad maes chwarae dan do'r plant, yn gyntaf oll, rydyn ni am ddweud wrthych y dylai addurno canolfan chwarae dan do plant gydymffurfio â'i safle ei hun, ymladd brwydr sicr a chwistrellu mwy positif. egni i'ch gyrfa.01
Siâp y dyluniad


Dylai siâp dodrefn yng nghanolfan maes chwarae dan do plant fod yn fywiog yn weledol yn gyntaf, yn agos at natur a bywyd, ac mae'r ymddangosiad yn llawn mynegiant byw. Yn ail, wrth fodelu, mae'n well dewis anifeiliaid a phlanhigion mewn ecoleg naturiol. I blant iau, gall wella eu gwybyddiaeth o'r peth ac ymarfer eu gallu arsylwi.
Yn ogystal, gall integreiddio patrymau sy'n newid yn barhaus wrth fodelu gwrdd â dychymyg plant o'r holl beth. Bydd ychwanegu mwy o batrymau ar sail modelu bionig yn denu sylw plant trwy newid patrymau modelu a haniaethol, sy'n unol â seicoleg plant o fod yn barod i archwilio.
Dylai modelu dodrefn bionig ar gyfer offer maes chwarae plant fod yn ddiddorol, denu diddordeb plant a chydymffurfio â nodweddion datblygiad seicolegol plant.


02

Lliw y dyluniad


Yn y dewis o liw, dylem yn gyntaf gydymffurfio â nodweddion oedran plant. Yn aml gall rhai dodrefn sydd â lliw tebyg i blant ennill ffafr plant ac achosi cyseinedd seicolegol plant.
Gellir adlewyrchu a gafael yn well ar natur plant o natur gariadus mewn lliw dodrefn. Gall defnyddio lliw solet neu'r un system liw o organebau naturiol ei gwneud hi'n haws i blant adnabod. Ar yr un pryd, gall ychwanegu lliw cyferbyniad priodol wneud i ddodrefn gael atyniad cryf ac effeithio ar liw.
Yn amgylchedd maes chwarae plant, bydd y dodrefn gyda disgleirdeb lliw uchel a lliw cynnes yn gwneud i blant deimlo'n hapus.03

Thema'r ganolfan maes chwarae dan do


Yn gyffredinol, gall thema maes chwarae plant fod yn arddull iâ ac eira, arddull coedwig, arddull cefnfor, arddull cartŵn, ac ati. Felly, wrth ddewis yr arddull, gall buddsoddwyr wneud arolwg bach i weld oedran y prif ddefnyddiwr, beth mae plant yn ei hoffi yn bennaf , a beth yw'r mwyaf poblogaidd ymhlith plant yn y diwydiant animeiddio plant a'r diwydiant teganau yn y ddinas. Yn y modd hwn, gallwn ddewis yr arddull y mae plant yn ei hoffi yn ôl eu hoedran. Yn gyffredinol, mae'n well gan blant fwy o gymeriadau cartŵn neu fod ganddyn nhw arddulliau lliwgar, y gellir eu defnyddio fel cyfeiriad.
Yn ail, mae addurn y parc maes chwarae dan do wedi'i integreiddio ag arddull y thema. Cyn belled â bod yr arddull addurno wedi'i bennu, bydd yr addurn ar barc maes chwarae dan do'r plant wedi'i gwblhau. Fodd bynnag, gellir rhannu addurn y parc difyrion dan do yn addurn syml ac addurno cain. Os yw'r cronfeydd yn ddigonol, yn naturiol gellir dewis addurno cain. Er ei fod yn costio mwy o arian, mae angen llai o fuddsoddiad arno yn nes ymlaen. Os oes gennych gyllideb isel, gallwch ddewis addurn syml er enghraifft, dim ond cael y papur wal gyda'r thema sydd ei angen arnoch chi.04

Dyluniad Chwe phrif Ardal y maes chwarae dan do


1. Ardal Adloniant: yr Ardal adloniant yw craidd y maes chwarae Dan Do, sy'n dod â'r llawenydd mwyaf i'r twristiaid. Trwy'r offer chwarae â thema gyda rhyngweithio uwch-dechnoleg rhwng rhieni a phlant, mae'r thema stori a hapusrwydd yn cael ei lledaenu i'r twristiaid ym mhob golygfa.
2. Maes Perfformiad: mae ardal berfformiad y ganolfan chwarae dan do fel arfer yn llwyfan i blant. Yn dylunio rhaglen newid goleuadau unigryw a cherddoriaeth thema, yn rheoli newidiadau goleuo a cherddoriaeth y parc cyfan trwy'r ystafell reoli, ac yn troi'r parc thema gyfan yn gae sioe fawr ar yr amser perfformio, er mwyn gwneud i angerdd pobl gyrraedd uchafbwynt. .


3. Gofod addysgol: integreiddio addysg i adloniant trwy gyfrwng technoleg uchel, gwneud i gymeriadau cartŵn ddod yn athrawon trwy dechnoleg realiti estynedig, cynyddu eu affinedd yn fawr, a lansio cyfres o gyrsiau yn gyson i alluogi plant i ddysgu gwybodaeth wrth chwarae a chryfhau atyniad addysg pan maen nhw'n chwarae ym maes chwarae'r plant.

4. Gofod gwasanaeth: darparu'r gwasanaethau mwyaf o'r radd flaenaf i bob twrist, gan gynnwys cyfres o wasanaethau fel trin gwallt plant, dillad plant a ffotograffiaeth plant, er mwyn gwella gludedd y ganolfan adloniant teuluol a boddhad cwsmeriaid.

5. Lle arlwyo: lle arlwyo yw darparu eu hoff bwdinau, diodydd, hufen iâ a bwydydd eraill i dwristiaid pan fyddant wedi blino, eu denu i aros yn hirach yn y ganolfan adloniant teuluol.

6. Man gwerthu: Bydd cyfres o ddeilliadau sy'n gysylltiedig â stori'r thema, gan gynnwys teganau, llyfrau, anrhegion, ac ati. Gall twristiaid ddewis unrhyw anrheg y maen nhw ei eisiau, fel hyn, mae'n ymestyn thema'r parc maes chwarae dan do a'i wella. pŵer cyfathrebu'r brand.


Cyn belled â bod Parc y plant wedi'i addurno'n dda, bydd yn naturiol yn denu plant i chwarae yn y parc. Gyda mwy o ymwelwyr, bydd y busnes yn well. Felly, mae addurno maes chwarae dan do'r plant yn bwysig iawn. Rhaid inni roi sylw arbennig iddo, a pheidiwch â meddwl amdano unwaith ac am byth. Mae angen addasu llawer o arddulliau addurno yn y cam gweithredu diweddarach. Os yw'r cronfeydd yn ddigonol, mae angen gwneud newidiadau.
Gwnewch gynllun addurno yn ôl y diwylliant lleol, y farchnad a grwpiau defnyddwyr, ac ystyriwch y ffactorau hyn yn gynhwysfawr, a all nid yn unig adlewyrchu eu syniadau eu hunain, ddenu sylw chwaraewyr, ond hefyd gydymffurfio â diwylliant y farchnad leol.
Yn gyffredinol, dylai addurniad safle canolfan iard chwarae plant gofio ei fod yn seiliedig yn bennaf ar anghenion gwirioneddol y safle, mae'r cynllun yn rhesymol, ac nid yn unig y gall ystyried yr effaith gyffredinol, ond hefyd adlewyrchu ei nodweddion ei hun. Gall gwahanol arddulliau addurno wella lefel maes chwarae plant, denu sylw plant a gwneud poblogrwydd y ganolfan hamdden yn fwy poblogaidd!