pob Categori
EN

Blog

Hafan>Blog

Beth fydd yn cael ei ystyried ym maes chwarae'r plant i ddenu mwy o ymwelwyr?

Time :2021-09-28 09:08:28 Trawiadau: 19

Maes chwarae plant yw'r prosiect buddsoddi poethaf nawr, oherwydd ei brif ddefnyddiwr yw plant, ac mae rhieni'n nodi ar eu plant y byddant yn y bôn yn cytuno i fynd â'u plant i barc maes chwarae'r plant. Fodd bynnag, bydd buddsoddwyr a gweithredwyr parciau plant hefyd yn dod ar draws rhai problemau bach, megis sut i ddewis offer chwarae parciau plant?

Gwneud plant mewn safle dominyddol

Gall plant fentro i weithredu a dysgu o offer chwarae Plant. Os gall plant gael profiad llwyddiannus o chwarae, byddant yn cael ymdeimlad o gyflawniad. Yn y modd hwn, byddant yn barod i ddod yn berson sy'n ddigon dewr i fynd ar drywydd heriau.

Dylunio gwahanol offer chwarae ar gyfer plant o wahanol oedrannau

Bydd offer chwarae plant yn wahanol yn ôl eu hoedran a'u gallu, bydd plant fel y teganau y gellir eu rheoli ganddynt, yn rhy anodd yn rhwystredig, bydd rhy syml yn ddiflas. Felly bydd perchennog y parc yn prynu gwahanol fathau o offer chwarae yn ôl oedran y chwaraewyr.


Plentyn bach 0-2years

Nodweddion corfforol: hoffi cerdded o gwmpas, hoffi chwarae gyda thywod a dŵr, a dangos diddordeb mawr mewn anifeiliaid bach.
Nodweddion seicolegol: yn yr oedran hwn, gwybyddiaeth yr amgylchedd allanol yw teimlad a chanfyddiad. 6 mis ar ôl ei eni, mae gan y babi gof a barn ragarweiniol a gall ddeall y pethau o'i gwmpas.
 
Perfformiad o ddiddordeb: maent yn dechrau hoffi gwylio, gwrando a chyffwrdd â gwrthrychau amrywiol. Mae ganddyn nhw ddiddordeb arbennig mewn teganau gyda lliwiau llachar a sain. Gallent chwarae gemau syml, ond mae'r gêm yn anwahanadwy oddi wrth wrthrychau go iawn. Blociau adeiladu meddal, lliwiau llachar a gweithgareddau trin syml yw'r rhai mwyaf addas ar gyfer babanod yn eu babandod.


2-5 cyn-ysgol

Nodweddion corfforol: mae plant yr oedran hwn wedi gwella eu gallu gweithgaredd corfforol yn sylweddol, gallant gyflawni neidio, rhedeg, dringo a gweithgareddau eraill yn fedrus, a bod â diddordeb mawr mewn archwilio'r amgylchedd cyfagos.
 
Nodweddion seicolegol: wrth i egni'r corff gynyddu, mae hefyd yn raddol yn ffurfio gallu meddwl delwedd. Mae'r sylw'n dechrau canolbwyntio, ac mae'n hawdd cael eich denu gan bethau newydd ac yn hoffi gwneud y gweithgareddau sydd angen dychymyg.
 
Mynegiant o ddiddordeb: mae plant yr oes hon wedi ffurfio eu cymeriad eu hunain yn araf, naill ai'n egnïol neu'n dawel. Mae'r rhan fwyaf o'r offer ym mharc y plant, fel maes chwarae modiwlaidd, pwll tywod, ceir gyrru ymlaen a chwarae rôl, yn fwy addas ar gyfer plant o'r oedran hwn.Oed ysgol 5-12 oed

Nodweddion corfforol: mae cwmpas y gweithgareddau'n cael ei ehangu'n raddol, a gellir cynnal gweithgareddau gyda chynnwys a rheolau llym y gêm.
 
Nodweddion seicolegol: yn ystod y cyfnod hwn, mae ymddygiad plant yn cael ei effeithio gan fyd allanol teulu, ysgol a chymdeithas.
 
Perfformiad diddordeb: mae plant yn y cyfnod hwn yn fwy egnïol ac yn raddol yn ymddiddori mewn chwaraeon a gemau cystadleuol, fel dringo creigiau ac archwilio. Ar y llaw arall, maen nhw'n chwilfrydig am bethau uwch-dechnoleg, fel VR, AR a chyfresi eraill.

Perffaith wedi'i weithgynhyrchu

 Mae offer difyrrwch da i blant wedi'u gwneud o ddefnyddiau da a dyluniad deniadol, a all wneud i offer maes chwarae plant gael ymdeimlad o werth chwarae uchel. Os bydd offer maes chwarae'r plant wedi torri'n gyflym, bydd y plant yn eithaf siomedig oherwydd eu bod newydd gyffroi calon chwarae ac archwilio, sy'n cael ei ddiffodd yn gyflym. Felly, gellir cychwyn cynhyrchu rhagorol o'r agweddau canlynol: 

Dyluniad y maes chwarae:

 I blant, ymddangosiad hardd, goleuadau lliwgar a meddwlgarus yw'r elfennau cyntaf i'w denu. Mae'r argraff gyntaf yn bwysig iawn. Dylai Parc Plant roi argraff dda i gwsmeriaid ar y tro cyntaf er mwyn tynnu cwsmeriaid yn ôl eto. Yn ogystal, dylai siâp offer difyrrwch fod ag ystyr penodol. Bydd pobl yn dod yn ffynhonnell sefydlog i gwsmeriaid oherwydd yr ystyr arbennig, fel ymddangosiad yr offer chwarae pob lwc, ac ati.

Dewiswch offer chwarae perfformiad cost uchel

  Wrth ddewis offer maes chwarae, rhaid ystyried perfformiad cost. Yn fyr, os gall yr offer ddarparu ar gyfer mwy o bobl am yr un pris, bydd y perfformiad cost yn uwch, a bydd y cynhyrchion â pherfformiad cost uchel yn fwy poblogaidd ymhlith plant. I ddewis offer difyr a diddorol, yn aml ni all un offer maes chwarae ennyn diddordeb plant mewn chwarae, tra bod offer maes chwarae hwyliog a diddorol yn gwneud i blant ei fwynhau.
 

Maint yr offer maes chwarae
  Yn y broses o weithredu, y peth cyntaf i weithredwyr parciau yw nid dewis offer difyrion, ond gwerthuso eu hamodau eu hunain yn gyntaf, a dewis offer difyrion priodol gan ystyried eu cyllideb eu hunain, arwynebedd y safle, thema gyffredinol y safle, ac ati. Wrth ddewis offer ar gyfer parc maes chwarae plant, mae'n bwysig iawn symud ymlaen yn ôl eich angen. Peidiwch â phrynu'r cynhyrchion sydd dros eich cyllideb neu faint rhy fawr i'ch ardal.  

Ansawdd yr offer maes chwarae
Gall offer difyrrwch plant o ansawdd uchel nid yn unig sicrhau gweithrediad arferol yr offer difyrrwch, ond hefyd osgoi damweiniau i raddau. Mae ymwybyddiaeth hunan-amddiffyn plant yn wan iawn ac mae eu gwrthiant yn wan iawn. Felly, mae angen sicrhau na fydd unrhyw broblemau gyda’r offer difyrrwch wrth chwarae, fel arall, nid yn unig na ellir gwarantu diogelwch plant. Bydd hwyliau cwsmeriaid hefyd yn cael eu heffeithio, a bydd refeniw parc y maes chwarae yn dioddef. .

Yn ogystal â gwella offer difyrrwch, mae hefyd yn bwysig gwella ansawdd gwasanaeth a rhoi adborth i ddefnyddwyr mewn pryd. Dros amser, gall canolfan chwarae eich plant adael eraill ar ôl yn raddol ac ennill troedle cadarn yng nghystadleuaeth ffyrnig y farchnad.